30 september 08:30 - 12:00Online

Att tillgängliggöra makt

Kvinnor äger hälften så mycket av Sverige som män gör och endast en procent av Sveriges riskkapital går till bolag grundade av kvinnor. Jämställdhet mellan könen innebär samma förutsättningar och möjligheter att påverka samhället och de egna livsvalen. Ett första steg på vägen är att bredda normen för vilka som kan och vill starta och driva bolag, vilka som får finansiering och vilka som kan och vill investera.

Under denna förmiddag fördjupar vi oss i frågor kring jämställd finansiering och ägande tillsammans med dig som vill inspireras, delta i diskussionen och förändra dina och andras förutsättningar i näringslivet.

Välkommen!

Detta är det andra eventet av en serie i tre delar. Missa inte våra digitala event om Jämställt entreprenörskap 29/9 och Inkluderande innovation 1/10.

ANMÄL DIG HÄR

Program

Inledning

Inledande samtal med Johanna Lundin och Erika Markusson, affärsrådgivare inom området finansiering på BizMaker. Vilka är de största utmaningarna vi står inför idag och framgent - kopplat till jämställd finansiering och ägande? Erika delar med sig av BizMakers satsningar och effekterna som blivit.

10min

Fördomsbuggar vid kapitalanskaffning

Johanna Lundin samtalar med Nora Bavey från Unconventional Ventures om hennes jobb som riskkapitalist, att som entreprenör tvingas bemöta fördomar och varför organisationer som UV behövs. 

30min

Lika väljer lika

Johanna Lundin samtalar med Nora Bavey från Unconventional Ventures, Monica Hedberg från Asynjor - ett investeringsnätverk för kvinnor, Ludvig Nauckhoff och Christer Bois från E14 Invest - ett regionalt saminvesteringsbolag om varför det är viktigt att arbeta mot en mer jämställd finansiering och vilka effekter det har.

20min

Varför äger män och kvinnor inte lika mycket än?

Män äger mer än dubbelt så mycket av Sverige som kvinnor gör. Att öka ägandet bland kvinnor skapar ett mer jämställt samhälle där kvinnor får mer makt över sina egna livsbeslut. Charlotte Sundåker och Linda Waxin, grundarna av tankesmedjan Ownershift delar med sig av insikter från Ownershifts två rapporter: “Vem äger Sverige?” – som är en nollmätning av ägandet i Sverige idag samt "Varför äger kvinnor och män inte lika mycket än?" - som listar 8 hinder på vägen för ett jämställt ägande. Linda och Charlotte kommer även att berätta hur Ownershift arbetar för att åtgärda saken.

60min

Investeringsworkshop - Ta makten över ditt eget kapital

Asynjor Invest bjuder in till en investeringsworkshop för kvinnor som vill lära sig att investera i onoterade bolag. Under workshopen kommer de bland annat att gå igenom hur man utvärderar bolag och ägare inför investering, olika investeringsformer, riskbedömning och slutligen - hur man kommer igång. Denna workshop är kostnadsfri och begränsad till 30 platser  - först till kvarn gäller! 
FULLSATT.

90min

"Forskning visar att män och kvinnor som söker kapital behandlas olika under ansökningstillfället"

- Ownershift

Talare

Johanna Lundin
Moderator

Johanna Lundin, VD och grundare på Equalate, flerfaldigt prisbelönt jämställdhetsexpert med över tio års erfarenhet av att stötta privat och offentlig sektor i jämställdhet- och likabehandlingsuppdrag. 

Läs mer

Nora Bavey, Unconventional Ventures
Expertpanel

Nora Bavey är entreprenören som bytte sida och blev riskkapitalist och General Partner i Unconventional Ventures - med målsättningen att förbättra möjligheter och tillgängliggöra teknik, entreprenörskap och kapital för underrepresenterade grupper. Unconventional Ventures investerar i techstartups i tidigt skede, grundade av underrepresenterade grundare vilket betyder kvinnor, LGTBQ & POC.

Läs mer

Charlotte Sundåker & Linda Waxin, Ownershift
Keynote speakers

Charlotte Sundåker och Linda Waxin är grundare av den politiskt oberoende tankesmedjan Ownershift som verkar för ett jämställt samhälle genom ökat kvinnligt ägande. Ownershifts mål är att kvinnor får ökad makt över sina egna livsbeslut. 

Läs mer

Monica Hedberg, Asynjor Invest
Workshopledare

Monica Hedberg är entreprenör, investerare och styrelseproffs och en av grundarna av Asynjor Invest. Asynjor Invest vill öka möjligheterna för ett jämställt samhälle och skapa en ny samhällsstruktur med bättre och sundare finansieringskultur som är långsiktigt hållbar. Tillsammans med andra kvinnor bygger de en modern investeringsplattform för kvinnor som investerar, möjliggör för kvinnor att ta makten över sitt eget liv och kapital.

Läs mer

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen.

BizMakers uppdrag är att skapa nytta och värde som främjar både företagsutveckling och det samhälle vi lever i. Med de globala målen som ramverk vill vi med en serie evenemang belysa, inspirera och bjuda in till diskussion kopplat till utvalda delmål, trender och utmaningar.

Mål 5 är temat för detta evenemang. Jämställdhet mellan kvinnor och män är en förutsättning för en hållbar och fredlig utveckling. Jämställdhet handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser. Det har bevisats om och om igen att politisk, ekonomisk och social jämlikhet mellan kvinnor och män bidrar till alla dimensioner av hållbar utveckling.

Arrangör